GFT en Swill

GFT en Swill inzameling, verwerking en recycling

De Graaf verzorgt de inzameling, verwerking en recycling van al uw GFT en Swill-afval.

GFT
GFT is de afkorting voor Groente-, Fruit- en Tuinafval. Onder GFT valt dus organisch afval als schillen, pinda’s en doppen, maar ook bladeren, gras en overig tuinafval.

Swill
Gekookt keukenafval en etensresten worden ook wel aangeduid als Swill. Swill bevat vaak dierlijke eiwitten.

Waarom GFT en Swill scheiden?
van overig afval gescheiden GFT en Swill zijn goed recyclebaar. Van GFT kan compost worden gemaakt. Afgescheiden Swill-afval kan worden  omgezet in groene stroom door middel van een specifiek vergistingsproces. Dat wat na de vergisting nog overblijft, kan worden omgezet naar bodemverbeteraar. GFT en Swill kunnen dus volledig worden hergebruikt in nieuwe eindproducten.

Van Swill naar duurzame energie
Het omzetten van afgescheiden Swill-afval naar groene stroom gebeurt door middel van een bepaalde vergisting-techniek (met pasteurisatiestap). Alle Swill en andere etensresten worden tot moes vermalen. De moes  wordt hierna in een grote tank gepompt. In deze tank bevinden zich micro-organismen die de massa verteren en methaangas afscheiden. Dit biogas wordt weggezogen naar een reusachtige motor, ook wel Warmte Kracht Koppeling genaamd (WKK). Aan deze WKK zit een dynamo gekoppeld die door het biogas aan gaat en zo groene stroom opwekt. De groene stroom kan nu het openbare net op.

Kosten en baten
De kosten voor de afvoer van GFT, swill en groenafval liggen lager dan de afvoerkosten voor ongescheiden bedrijfsafval. Bij voldoende hoeveelheden en afzetmogelijkheden kunt u dus aanzienlijk besparen op uw afvalkosten.

En nu…
Voor een op maat gesneden oplossing voor uw situatie kunt u hier contact met ons opnemen.

Offerte aanvragen Contact opnemen

Terug naar Alle Afvalstromen