Gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval – inzameling, verwerking en recycling

Zorg dat al uw gevaarlijk afval veilig afgevoerd wordt door De Graaf Afvalbeheer. Uw partner voor al uw afvalinzameling, afvalverwerking en afvalrecycling.

Bij gevaarlijke afvalstromen die bij veel bedrijven vrijkomen kunt u onder andere denken aan TL-buizen, verf, oplosmiddelen, bestrijdingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen, asbest, accu’s, batterijen, etc.

Waarom gevaarlijk afval scheiden?
Risico’s voor veiligheid en gezondheid is de belangrijkste reden om gevaarlijk afval te scheiden. Tevens komen sommige gevaarlijke afvalstoffen in aanmerking voor hergebruik, indien dit niet het geval is wordt het verbrand in speciale ovens.

In de regeling ‘scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen’ is vastgelegd welke gevaarlijk afvalstoffen u verplicht gescheiden dient af te voeren.

Kosten en baten
Vanwege de benodigde inzamelmiddelen en de hogere verwerkingskosten brengt scheiden van gevaarlijk afval vaak extra kosten met zich mee. Stoffen die hergebruikt kunnen worden kunnen voor een lager tarief afgevoerd worden.

En nu…
oor een op maat gesneden oplossing voor uw situatie kunt u hier contact met ons opnemen.

Offerte aanvragen Contact opnemen

Terug naar Alle Afvalstromen