Bouw- en Sloopafval

Bouwafval en sloopafval inzameling, verwerking en recycling

De Graaf Afvalbeheer staat tot uw dienst bij de inzameling, verwerking en recycling van bouwafval en sloopafval.

Normaliter wordt Bouw- en sloopafval door uw aannemer of bouwbedrijf afgevoerd. Mocht het echter voorkomen dat u de afvoer zelf dient te verzorgen staat de Graaf voor u klaar!


Bouw- en sloopafval wordt onderverdeeld in harde en zachte puinsoorten. Onder harde puinsoorten valt onder andere metselwerk, beton en tegels. Zachte puinsoorten zijn materialen als gips en cellenbeton.

Waarom bouw- en sloopafval scheiden?
Harde puinsoorten kunnen hergebruikt worden voor de productie van nieuw beton. Tevens kan het dienen als ophogings- en funderingsmateriaal voor bijvoorbeeld de wegenbouw. Gips is geschikt om apart in te zamelen voor hergebruik. Andere zachte puinsoorten kunnen in beperkte mate ingezet worden voor dezelfde doeleinden als de harde puinsoorten.

Indien het bouw- en sloopafval direct aan de bron gescheiden wordt levert dat het beste resultaat op voor hergebruik en een gunstige opbrengst.

Kosten en baten
Inzamelingskosten voor restafval kan meer dan het dubbele bedragen dat de inzamelingskosten voor puin. Het gescheiden afvoeren van bouw- en sloopafval levert voor u dus een gunstig kostenplaatje op.

En nu…
Voor een op maat gesneden oplossing voor uw situatie kunt u hier contact met ons opnemen.

Offerte aanvragen Contact opnemen

Terug naar Alle Afvalstromen